Agenda

Sorry, geen evenementen.

Highlights

 

Donderdag 10 november 2016 zijn er 101 matches gemaakt tijdens de Meet&Match, de beursvloer voor maatschappelijk verantwoord ondernemen!

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten

Het Platform organiseert jaarlijks een aantal activiteiten:

  • Bijeenkomst Raad van Advies: Eén keer per jaar komt de Raad van Advies bij elkaar om maatschappelijke onderwerpen en projecten te bespreken. Het bestuur legt verantwoording af en het beleid voor het komende jaar wordt vastgesteld. De Raad van Advies bestaat uit directieleden van de partners.
  • Twee keer per jaar organiseert het Platform een lunch voor de partners en sympathisanten. Doel van deze bijeenkomst is het verstevigen van onderlinge contacten en uitwisselen van informatie.
  • NLdoet: het Platform heeft een coördinerende rol binnen Houten tijdens deze landelijke vrijwilligersdag. Veel leden van het Platform doen actief mee.
  • Meet & Match: Jaarlijkse ontmoeting waar bedrijfsleven, andere organisaties en het maatschappelijke veld elkaar ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst worden matches gemaakt tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis/expertise, menskracht, middelen en materialen.