Agenda

Sorry, geen evenementen.

Highlights

 

Donderdag 10 november 2016 zijn er 101 matches gemaakt tijdens de Meet&Match, de beursvloer voor maatschappelijk verantwoord ondernemen!

 

 

 

 

 

 

 

Partners

Arval is als leasemaatschappij nauw betrokken bij haar omgeving. Zo is Arval sponsor van de vereniging Natuurmonumenten en zijn wij gevestigd in een pand met de nieuwste technieken op het gebied van energiebesparing. Om het brandstofverbruik terug te dringen volgden alle medewerkers een cursus Het Nieuwe Rijden en stelt Arval een fiets ter beschikking aan alle medewerkers die binnen een straal van 10 kilometer van het werk wonen.

Daarnaast stelt Arval zich ten doel haar klanten te adviseren op het gebied van duurzaam wagenpark beheer en ontwikkelden wij 'schoon' leasen. Dé manier om de CO2 uitsoot van het wagenpark terug te dringen.

www.arval.nl

Rabobank Rijn en Heuvelrug
De Rabobank is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een zeer breed aanbod van financiële diensten en producten. Rabobank Rijn en Heuvelrug staat als lokaal gewortelde coöperatie al meer dan 100 jaar midden in de samenleving. Dit betekent dat wij in ons ondernemen bewust rekening houden met de belangen en behoeftes van de wereld om ons heen, in de ruimste zin van het woord.

Uiteraard willen we op de eerste plaats als bank al onze klanten de best mogelijke financiële dienstverlening bieden. Maar daarnaast ontplooien we ook activiteiten die onze omgeving (en –dus- de omgeving van onze leden en klanten) ten goede komen.

Dit ligt in het verlengde van onze coöperatieve uitgangspunten, waarin van oudsher betrokkenheid bij de wereld waarin en waarop wij leven centraal staat in de bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen zit ‘in onze coöperatieve genen’.

Mbo komt bijvoorbeeld tot uiting door het beschikbaar stellen van fondsen en sponsoring, het aangaan van samenwerkingsverbanden met verschillende lokale partijen en het ondersteunen van lokale mvo-platforms.

www.rabobank.nl/rh

Als familiebedrijf is De Rooy Transport een logistieke dienstverlener die kiest voor een duurzame bedrijfsvoering. Dat uit zich in een optimale service dankzij betrokken medewerkers met een up-to-date vakkennis. De Rooy Transport staat voor milieubewust ondernemerschap, waarbij continu mens en leefomgeving centraal staan. Maatschappelijke betrokkenheid zit in onze genen. En dus zijn we actief betrokken in en maatschappelijk betrokken bij de lokale samenleving.

www.derooytransport.nl

   

ONVZ Zorgverzekeraar ONVZ verzekert al ruim 80 jaar haar verzekerden van hun ziektekosten. Dat wil in de breedste zin van het woord zeggen dat wij onze verzekerden naar de juiste zorg begeleiden. De keuzevrijheid van die verzekerden naar de juiste zorg is bij ons een zeer groot recht. Wij vinden het erg belangrijk dat onze verzekerden het recht hebben om zelf de beste kwaliteit te kiezen. We benaderen onze verzekerden op een zeer persoonlijke wijze. Vanuit die unieke persoonlijke benadering vinden wij het ook erg belangrijk om onze maatschappelijke betrokkenheid met Houten te benadrukken. Wij dragen de Houtense gemeenschap en haar omgeving namelijk een warm hart toe. Dat onderstrepen we met diverse sponsoractiviteiten in Houten. Zo zijn we onder andere als sponsor betrokken bij zowel het voetbal als het basketbal in Houten. Voor meer informatie: www.onvz.nl.

Viveste is een compacte, geoliede woningcorporatie die met haar partners samenwerkt in en voor Houten. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk mensen in Houten kunnen wonen zoals ze graag willen wonen. We helpen de mensen die dat zelf niet kunnen regelen en stimuleren mensen die dat wel zelf kunnen. We bouwen aan wijken waar bewoners met trots kunnen wonen. Als lokale corporatie zijn wij in Houten de verbindende factor voor alle instanties die dit streven ondersteunen.

Een voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid van Viveste is de deelname aan NL Doet.

www.viveste.nl

De gemeente Houten is met het project maatschappelijk betrokken ondernemen in Houten in 2003 en 2004 van start ging. De gemeente Houten is partner van het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten en wil het mbo binnen de eigen organisatie stimuleren. Medewerkers krijgen de gelegenheid om in het kader van mbo zich een aantal uur per jaar in te zetten op een lokaal maatschappelijk project.
www.houten.nl

Rijnconsult heeft zich per 1 jan 2007 als partner aangesloten bij het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten. Rijnconsult zet al regelmatig haar kennis en